Hướng dẫn chơi chứng khoán dành cho người mới bắt đầu

Chứng khoán thu hút người chơi với nhiều cơ hội và  rủi ro. Để bắt đầu lại từ đầu, bạn cần học cách đầu tư vào cổ phiếu và xây dựng chiến lược. 

 

Những người mới bắt đầu học cách đầu tư vào chứng khoán cần hiểu  bản chất của thị trường, học hỏi kinh nghiệm và phát triển các kỹ năng của bản thân. Bài phân tích dưới đây sẽ giúp bạn có được những kỹ năng chuyên sâu về đầu tư chứng khoán với những kiến ​​thức cơ bản nhất.

 

Qua bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chơi chứng khoán dành cho các nhà đầu tư F0, mang  lại cho họ cái nhìn cơ bản về thị trường

 

Vậy thì chứng khoán là gì ?

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu hợp pháp của một người đối với tài sản / vốn của công ty / tổ chức  phát hành. Chứng khoán là sự thể hiện giá trị tiền tệ và có thể được xem như một loại hàng hóa trừu tượng có thể được  mua hoặc bán. 

Chứng khoán hiện nay dưới dạng cổ phiếu, trái phiếu,  phái sinh, chứng chỉ quỹ…  Cổ phiếu là loại hàng hóa được biết đến nhiều nhất và được giao dịch nhiều nhất.

 

Đầu tư chứng  khoán là gì ?

Đầu tư danh mục đầu tư là hoạt động  nhà đầu tư gián tiếp đầu tư vào một công ty niêm yết trên thị trường bằng cách mua cổ phiếu và trái phiếu do công ty niêm yết phát hành. Vì vậy các nhà đầu tư F0 cần phải tìm hiểu rõ ràng và cụ thể hơn về cổ phiếu là gì và trái phiếu là gì để có thể hiểu và mua cho chính xác.

 

Đồng thời, các nhà đầu tư  mua chứng khoán do các công ty phát hành và  trên thị trường với hy vọng kiếm tiền trong tương lai. 

 

Sau một thời gian hoạt động, các công ty sử dụng  vốn  từ dòng tiền  thị trường chứng khoán phát triển và tạo ra lợi nhuận. Điều này có nghĩa là giá cổ phiếu sẽ tăng và lợi nhuận ròng hoặc cổ tức sẽ được trả cho các nhà đầu tư. Lợi nhuận mà người mua nhận được khi đầu tư vào cổ phiếu là  chênh lệch giữa giá cổ phiếu và cổ tức được chia đều cho lợi nhuận kinh doanh.

Đặc điểm  chứng khoán 

 Tính thanh khoản hay Tính thanh khoản: Khả năng mua bán, chuyển nhượng và giao dịch trên thị trường. Các loại chứng khoán khác nhau có mức độ thanh khoản và khả năng giao dịch khác nhau. Cổ phiếu được đánh giá cao nhất về tính thanh khoản. Rủi ro: Chứng khoán là tài sản mà giá trị của nó có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như chính trị, thị trường và lạm phát. 

 Khả năng sinh lời: Chứng khoán được đầu tư với kỳ vọng thu được lợi nhuận trong tương lai. Khả năng thu lợi từ việc tăng giá của một chứng khoán trên thị trường hoặc từ cổ tức. Ngoài vốn vay ngân hàng, các công ty niêm yết phát hành cổ phiếu để huy động vốn dài hạn để phát triển kinh doanh.

Sở giao dịch chứng khoán mua, bán, trao đổi hoặc chuyển nhượng trái phiếu / cổ phiếu thông qua  trung gian  là các công ty đầu tư. Cơ chế trao đổi được chia thành hai loại: 

 

 Thị trường sơ cấp: Đây là nơi một công ty hoặc tổ chức phát hành cổ phiếu lần đầu tiên để huy động vốn.  Thị trường thứ cấp: Nơi  giao dịch, mua, bán và chuyển nhượng cổ phiếu. Không có tiền mới được tạo ra trong thị trường này, chỉ có các giao dịch chuyển nhượng của chủ sở hữu.  Phân loại nhà đầu tư cổ phiếu 

 Các nhà đầu tư chứng khoán là những người tài trợ cho thị trường chứng khoán, thúc đẩy  tính thanh khoản của thị trường,  tạo ra sự sôi động hoặc đóng góp vào hoạt động giao dịch. Các nhà đầu tư cổ phần có thể được phân loại dựa trên nhiều yếu tố.

Theo định dạng chủ đề: 

 

 Nhà đầu tư cá nhân: Là  cá nhân sử dụng các khoản tiền nhàn rỗi để đầu tư vào thị trường chứng khoán và kiếm lợi nhuận. Nhà đầu tư tổ chức: Một tổ chức tài chính bao gồm nhiều nhà đầu tư chứng khoán cá nhân, cung cấp khả năng tiếp cận với nhiều vốn hơn và thị trường tiên tiến hơn. Các nhà đầu tư tổ chức ở đây thường được gọi là quỹ đầu cơ. Theo loại hình hoạt động đầu tư: 

 

 Nhà đầu tư chuyên nghiệp: Các cá nhân và tổ chức coi  đầu tư chứng khoán là nhiệm vụ chính và chủ yếu của mình. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường là các tập đoàn, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, v.v. 

 Nhà đầu tư nghiệp dư: Một cá nhân chủ yếu đầu tư không thường xuyên và tham gia vào giao dịch không chuyên nghiệp. Các nhà đầu tư nghiệp dư tự phân tích, đánh giá thị trường và đưa ra quyết định giao dịch.